Jens mapt #3.

Jens Kimmel (31) gelooft in de commons. In Oost zette hij buurtparlement Op de Stip op. Toen ontmoette hij Sophie. Sindsdien werkt hij met Commons Network. Hij schreef mee aan het Urban Commons onderzoek en nu brengt hij de commons in kaart. Letterlijk. Elke maand schrijft hij hier over zijn ontdekkingen. 

De commons-ontdekkingsreis in de stad gaat verder. Met hulp van Soheila Najand (Coöpolis) en Selcuk Baramir (Nieuwland) die ik de afgelopen weken sprak. Coöpolis is een netwerk van commons-initiatieven en Nieuwland is een commons in de Indische Buurt waar een collectief van 12 mensen woont en het pand beheert.

Ik kom erachter dat taal ontzettend belangrijk is. Zeker in een ontluikende beweging als die van de commons. Selcuk vertelt dat volgens hem de taal voor een commons-wereld nog grotendeels ontbreekt. “Kijk maar naar het woord ondernemer. Het enige echte script dat er ligt bij het horen van dat woord is dat van de ondernemer die op eigen kracht miljonair wordt.” Welke zelfstandige naamwoorden bestaan er voor mensen die ook ‘ondernemer’ zijn maar dan in naam van de gemeenschap en niet voor eigen gewin? Welke werkwoorden bestaan er voor de postkapitalistische variant van ‘ondernemen’? Selcuk stelt voor: ondergever. Vat dit de energie van een ‘ondernemer’ én de gemeenschappelijke benadering?

De Lucas Community, een zorg-commons in Amsterdam Osdorp heeft een andere suggestie: bewondernemer.

Ook besef ik dat woorden in een kapitalistische systeem gemakkelijk subject worden aan coöptatie. Een goed voorbeeld is het woord participatie dat een decennium geleden een instrument werd van de neoliberale overheid. Een ander is het woord duurzaamheid, waar inmiddels de meest niet-duurzame bedrijven, denk aan Shell en Unilever, massaal op zijn gedoken. Mijn advies: kijk kritisch naar alles wat commons pretendeert te zijn.

Deze alertheid over taal is relevant bij het ‘mappen’. We moeten ergens de grens trekken tussen wat wel en niet commons is en dan is alertheid sowieso geboden. Een gesprek met een commoner maakt veel duidelijk, blijkt ook nu weer.

Volgende keer tackle ik de kwestie van eigenaarschap. Stay tuned!

Jens mapt #2.

Jens Kimmel (31) gelooft in de commons. In Oost zette hij buurtparlement Op de Stip op. Toen ontmoette hij Sophie. Sindsdien werkt hij met Commons Network. Hij schreef mee aan het Urban Commons onderzoek en nu brengt hij de commons in kaart. Letterlijk. Elke maand schrijft hij hier over zijn ontdekkingen. 

Twee weken geleden introduceerde ik de de kaart en de definitie van commons die we daarvoor gebruiken. Nu ben ik een aantal gesprekken verder en weet ik meer. Hier blog nummer twee over mijn commons-ontdekkingsreis.

In Amsterdam-Oost ontmoette ik Luca van der Putten, een van de initiatiefnemers van PlantageLab. Samen met een klein team bedenkers en de buurt stampte hij een ware community uit de grond in Amsterdam Nieuw-West. Bijna letterlijk, omdat PlantageLab via experimenten in hun tuin verbinding mogelijk maakte. Hij schetste een vrij hechte groep mensen die verantwoordelijkheid namen en door hun acties de plek maakte die PlantageLab uiteindelijk werd.

De gemeenschap was relatief open voor iedereen die deel wilde nemen, iets wat bij het woord commons nogal eens ter discussie staat: open of gesloten? Open is voor velen een ideaal, maar zoals commons-theoretica Elinor Ostrom in de jaren negentig al schreef, is het eerste principe voor een succesvolle commons het definieren van duidelijke grenzen aan de groep.

Zij schreef over visgronden en landbouwgrond, waar mensen letterlijk van afhankelijk zijn. Geen vis- of landbouwgrond is geen eten. Vandaar de noodzaak voor duidelijk grenzen. In de stad, met plekken als PlantageLab, kan er net wat flexibeler worden omgesprongen met de grenzen. Vandaar de relatieve openheid. In de praktijk betekent dit dat het mensen uit de Kolenkitbuurt open staat om de tuinen en het ‘lab’ samen te gebruiken voor acties waar de gmeenschap weer van profiteerde.

Dat is, geloof ik, de kern van de commons. Het belang van het individu valt samen met het belang van het collectief. Belastingen voelen vaak als een noodzakelijk kwaad, sommigen noemen het zelfs diefstal. Terwijl het een bijdrage is aan de gemeenschap. Commons verzoent het individu en de gemeenschap. Wat jij steekt in de gemeenschap, of het nou geld is, je energie of je kennis, krijg je terug omdat de commons direct en voelbaar bijdraagt aan de wereld die jij voor je ziet. En dat is mooi, toch?

Deze weken ga ik langs bij Selcuk Balamir van Nieuwland en Soheila Najand van Coopolis. En doe ik daar natuurlijk weer verslag van!

Jens mapt #1

Jens Kimmel (31) gelooft in de commons. In Oost zette hij buurtparlement Op de Stip op. Toen ontmoette hij Sophie. Sindsdien werkt hij met Commons Network. Hij schreef mee aan het Urban Commons onderzoek en nu brengt hij de commons in kaart. Letterlijk. Elke maand schrijft hij hier over zijn ontdekkingen.

De commons in Amsterdam in kaart brengen. Dat is waar ik mij in 2019 mee bezig houd. En zo help ik De Meent, als platform voor de commons, verder opbouwen.
Voor het project partneren we met Waag die commons ook hoog op de onderzoeksagenda hebben staan.

Allereerst, waarom is commons nou zo belangrijk? Ten eerste omdat marktwerking in alle domeinen van de samenleving dominant aanwezig is.
Met tot gevolg de commodificering en commercialisering van ruimte, relaties, kennis, creativiteit en natuur.
Ten tweede omdat overheden te ingewikkelde systemen en bureaucratieën zijn geworden. Waardoor de sociale of ecologische waarde van commons en burgerinitiatieven
nauwelijks wordt erkend en ondersteund.

Mapping the Commons is meer dan stippen op een kaart. Het brengt structuur aan in het gefragmenteerde commonslandschap. Het brengt de beweging in beeld
en bouwt er zo aan mee. En helpt commons de erkenning te geven die het verdient.

Een hele klus. Ga d’r maar aan staan. Waar te beginnen?

Als je iets in kaart wil brengen, moet je goed weten wat je in kaart brengt. Maar vooral, wat niet? Commons is, in theorie, een complex begrip. Laat staan
in de praktijk. Aan de hand van de literatuur en van wat mijn collega’s en ik weten van de praktijk, heb ik een definitie van commons opgesteld. Die ziet er zo uit:

1) het bestaan van een gedeelde hulpbron = een pand, stuk land, windturbines, kennis, een netwerk;
2) het gedeeld gebruik van die hulpbron door de leden van een gemeenschap;
3) gedeeld beheer door de gemeenschap en/of
4) gezamenlijk opgestelde regels door de gemeenschap.

Ik gooi mezelf de komende tijd in de commonswereld van Amsterdam (en later ook Utrecht) en kijk of deze definitie wel werkt. Sluit ik niet teveel initiatieven uit?
Mogen we soepel zijn met de criteria om meer commons te kunnen benoemen? Of is dat in strijd met de theorie?
Misschien is de definitie wel veel te breed en moeten we stricter zijn? En hoe herken je gedeeld beheer en gezamenlijke regels wanneer je ze ziet?

Deze vragen hoop ik tijdens mijn zoektocht naar commonsinitiatieven de komende tijd te beantwoorden.
De volgende keer word ik wijzer met de bevlogen mensen van commonsinitiatieven PlantageLab en Nieuwland.

Tot volgende keer,

Leve de commons!

COMMONS&KOLA // 17 JULI 2018 // 19:30 // HUIS DE PINTO

Op 17 juli is de eerste Commons&Kola in Huis de Pinto. Onder het genot van een drankje kun je luisteren naar de verhalen van drie inspirerende commons initiatieven.

De sprekers zullen we de komende weken aankondigen. Dus kom langs, pak je kolaatje, ontmoet een Meenter en maak de commons in Nederland een beetje sterker!

De Meent is hét verbindende platform tussen commoners, academici en politiek in Nederland. We promoten het commons denken en werken aan een grondige systeemhervorming richting een commons based samenleving. In de praktijk betekent dit dat we de belangen van commoners willen behartigen, soms met een campagne, soms met expertise, soms met lobby. Bovenal zijn we een ontmoetingspek voor commoners. We zetten de Nederlandse commons op de kaart!

Recht op de Stad-festival

Op 14 april houden de Meent en de Piratenpartij Amsterdam samen met de bewoners van Amsterdam het Right to the City Festival. We vieren het recht van bewoners om de publieke ruimte samen vorm te geven en ‘bezetten’ daarom voor een dag het Haarlemmerplein. Doe je mee?


Steden horen gemaakt te worden door haar bewoners en niet door geld of macht! Daarom maken we het Haarlemmerplein deze dag een stukje mooier door Amsterdammers de ruimte te geven om het plein te ‘maken’. Heb je een idee voor een spel, workshop of kunstwerk? Stuur een berichtje en/of kom op 14 april naar onze jaknikkers van het Loket Participatie!!! Alles is welkom, als iedereen maar mee kan doen.

Met dit festival vestigen we de aandacht op de Commons, een maatschappelijk alternatief waarin groepen bewoners belangrijke zaken als stedelijke ruimte, voedsel, energie en kunst/cultuur zelf organiseren. Op 14 april is het Haarlemmerplein zelf een commons en geven we een voorproefje van hoe deze nieuwe economie eruit ziet.

Launch Dutch Commons Assembly

On Thursday the 13th of July, commoners from all over The Netherlands get together in TivoliVredenburg in Utrecht for the launch of the Dutch Commons Assembly. The assembly, aptly named ‘De Meent’ (a reference to the old Dutch word for commons), is a platform for commons pioneers, thinkers and policy makers.

De Meent wants to advocate the commons based principles in society at large. The platform intends to also be a supporter for commoners, by lobbying, campaigning and offering expertise.

De Meent above all is meeting point for commoners. A place where people can exchange ideas and experiences, to celebrate the commons!

The event in Utrecht is co-inciding with the International Conference for the Commons, the IASC2017, where commons thinkers from all over the world will come together for a whole week. The Dutch Commons Assembly in TivoliVredenburg will be a good chance for Dutch pioneers and activists and international experts to meet up and connect.

De Meent co-founders are Sophie Bloemen, Christiaan Fruneaux, Thomas de Groot, Socrates Schouten, Joachim Meerkerk, Melissa Koutouzis, Bart Cosijn and Jelle de Graaf. We warmly welcome you to join us for this very special night.

De Meent was founded as a spin-off from the European Commons Assembly, which first convened in the European Parliament in Brussels in November of 2016.

Goals:

* To promote commons based thinking in The Netherlands;

* To advocate for commons based policies and commons based economic practices;

* To tell the stories of Dutch commoners, and to put them on the map;

* To facilitate encounters and exchange between Dutch commoners;

* To further develop the commons narrative and discourse, to make technological, legal and organisational knowledge more accessible;

* To actively support commons in their endeavours to start co-ops and other commons initiatives by offering legal, political, financial, technological and organisational expertise.

Lancering ‘De Meent’

Commoners uit het hele land komen samen voor feestelijke lancering van ‘De Meent’, de Nederlandse Commons Assembly, tijdens de academische Commons-week in Utrecht. De commons is het coöperatieve model voor het beheer van stad, land en data.

Wanneer: donderdag 13 juli 2017, 20.00 u. tot 22.30 u.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

‘De Meent’ is hét verbindende platform tussen commoners, academici en politiek, om het commons denken verder te promoten in Nederland, om uiteindelijk het systeem grondig te hervormen richting een commons-based samenleving. In de praktijk betekent dit dat ‘De Meent’ de belangen van commoners willen behartigen, soms met een campagne, soms met expertise, soms met lobby.

Bovenal is het een ontmoetingsplek voor commoners. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en zeker ook om de commons te vieren! Commoners uit het hele land komen samen voor de Nederlandse Commons Assembly. In Utrecht, want daar vindt deze week de IASC 2017 conferentie ‘Practising the Commons’ plaats. Een kans voor Nederlandse pioniers én internationale commoners om elkaar te ontmoeten. We zetten de Nederlandse commons op de kaart!

Je kunt je aanmelden voor dit feestelijke evenement via Facebook of door een email te sturen.