COMMONS&KOLA // 17 JULI 2018 // 19:30 // HUIS DE PINTO

Op 17 juli is de eerste Commons&Kola in Huis de Pinto. Onder het genot van een drankje kun je luisteren naar de verhalen van drie inspirerende commons initiatieven.

De sprekers zullen we de komende weken aankondigen. Dus kom langs, pak je kolaatje, ontmoet een Meenter en maak de commons in Nederland een beetje sterker!

De Meent is hét verbindende platform tussen commoners, academici en politiek in Nederland. We promoten het commons denken en werken aan een grondige systeemhervorming richting een commons based samenleving. In de praktijk betekent dit dat we de belangen van commoners willen behartigen, soms met een campagne, soms met expertise, soms met lobby. Bovenal zijn we een ontmoetingspek voor commoners. We zetten de Nederlandse commons op de kaart!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *